خوب ها رد میشوند | اَلَکچی

چطور ذهن آرامی داشته باشیم؟

همه‎ی ما به دنبال اکسیری دست‎نیافتنی هستیم که به افزایش ثروت، کسب موفقیت و داشتن زندگی همراه با رضایت و آرامش کمک می‎کند. چه کسی هست که نخواهد راهی برای داشتن تمام اینها پیدا کند؟

بهینه سازی زمان کاری

با فرارسیدن سال جدید، بسیاری از ما باز هم تصمیم می‌گیریم که آدم‌های بهتری باشیم—یعنی همان کسی که مدنظرمان است. شاید از تصمیمات سال گذشته تنها خاطره‌ای کم‌رنگ باقی مانده باشد اما امسال مطمئن هستیم که سال متفاوتی خواهد بود.