استاندارد: روغن های گیاهی فقط در ۸ فرآورده لبنی مجاز است

استاندارد: روغن های گیاهی فقط در ۸ فرآورده لبنی مجاز است

به گفته سازمان ملی استاندارد ایران فقط هشت محصول لبنی مجاز به استفاده از چربی گیاهی می باشند

به گفته سازمان ملی استاندارد ایران تنها هشت محصول لبنی مجاز به استفاده از چربی گیاهی می باشند . پنیر پروسس آنالوگ ، اسپریدهای مخلوط ، پنیر تازه با چربی گیاهی (پنیر تازه آنالوگ) ، پنیر خامه ای با چربی گیاهی ، پنیر پیتزای پروسس، شیر خشک باچربی گیاهی،‌ بستنی پروبیوتیک و معمولی کالاهایی هستند که استفاده از چربی گیاهی در انها مجاز است . در سایر فرآورده های لبنی، استفاده از چربی گیاهی غیرمجاز است.همچنین دقت داشته باشیدکه ذکر استفاده از این چربی ها روی بسته بندی محصولات می بایست انجام شود .

حالا جالب اینجاست در تحقیق دانشگاهی که در سال 95 با موضوع تشخيص روغن هاي گياهي در فرآورده هاي لبني صنعتي کرمانشاه با استفاده از روش هاي کروماتوگرافي انجام شد  مشخص گردیده بخش زیادی از محصولات لبنی مورد بررسی دارای چربی گیاهی میباشند . دقیقا محصولاتی که مجاز به استفاده از این چربی ها نمی باشند .

نمونه ای از همین چربی گیاهی پالم بود که چند سال پیش جنجالی بسیار زیادی بپا کرد و البته طبق معمول تایید و تکذیبات همیشگی اصل موضوع را به فراموشی سپرد اما کلا ما در اَلَکچی عادت داریم چیزی را فراموش نکنیم پس خیالتان راحت!