در هر صنفی چه تولیدی و چه خدماتی، هم انسان های شریف فعال هستند و هم متلقبین سودجو . متقلبینی که از هر خلأ قانونی و غیر قانونی برای ضایع کردن حق مشتریان استفاده میکنند .انسان امروز هم آنقدر درگیر زندگی روزمره می باشد که نمیتواند زمانی را نیز صرف بررسی و راستی آزمایی هر کالا یا خدمتی بکند .اَلَکچی به عنوان یک تیم مستقل و با امکاناتی که در اختیار دارد بازار را اَلَک نموده و با تفکیک انتخاب های سفید از گزینه های سیاه بازار ، شما را در لحظه انتخاب یاری مینماید . کلیه بررسی های ما علمی و دارای روش تحقیق خواهد بود به نحوی که دیگر افراد نیز با همین روش بتوانند به نتایج مشابه رسیده و از این طریق هرگونه زیر سوال بردن این بررسی ها منتفی گردد.دراین مسیر میکوشیم دامنه بررسی کالاها و خدمات را روز به روز گسترش دهیم .با بهره برداری از وبسایت اَلَکچی ،کافیست خدمت یا کالایی که قصد تهیه آن را دارید جستجو نموده تا مناسب و مطمئن ترین گزینه ها به شما معرفی گردد.

با احترام ، تیم اَلَکچی